Tillbaka

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Sefina Svensk Pantbelåning AB, org.nr 556011-8043. Sefina Svensk Pantbelåning är en del av Aurajoki Holdings UK. Denna integritetspolicy beskriver hur vi använder den information du lämnar när du använder våra tjänster.

Vi värnar om din integritet i dina kontakter med oss. Därför har vi vidtagit ett antal åtgärder för att säkerställa att vi lever upp till de krav som följer av personuppgiftslagen och därmed sammanhängande regler. Denna integritetspolicy beskriver hur vi behandlar personuppgifter du lämnar till oss och vilka rättigheter du har.

1 BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

1.1 Syftet med dataskyddsförordningen är att skydda privatpersoner mot att deras personliga integritet kränks vid behandling av personuppgifter. Med behandling av personuppgifter avses enligt lagen hantering av all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en privatperson som är i livet. En väsentlig del i det integritetsskydd som lagen ställer upp är att den person som uppgifterna avser informeras om hur information om vederbörande behandlas.

1.2 Du godkänner härmed att Sefina Svensk Pantbelåning AB som personuppgiftsansvarig behandlar uppgifter om dig i enlighet med det nedanstående.

2 VILKA UPPGIFTER BEHANDLAS?

2.1 De uppgifter om dig som vi behandlar är personuppgifter som du själv lämnar till oss när du t.ex. blir kund i en butik eller via våra internettjänster. Det kan också vara uppgifter som vi registrerar i övrigt i samband med uppläggning eller hantering av ditt lån/köp i butik via internet, alternativt i övrig kommunikation med oss. Uppgifter som vi begär måste vi samla in för att kunna tillhandahålla våra tjänster, eller för att följa gällande lagar. Du är därför medveten om att om du inte lämnar sådan särskild information, kan vi inte fullgöra våra plikter och tjänster gentemot dig.

2.2 Vi använder även olika tekniker för att samla in och spara information när du använder någon av våra tjänster. Detta kan innebära att information samlas in även om du inte genomför transaktionen eller uttryckligen kontaktar oss i ett ärende. Som ett led i insamling och behandling av uppgifter om dig kan cookies komma att skickas till din enhet. Läs mer om detta nedan. Av säkerhetsskäl har vi kameraövervakning i våra butiker vars data sparas under begränsad tid, dock max 30 dagar. Detta gör vi för att förebygga och upptäcka brott för din och våra anställdas säkerhet. Informationen sparas i enlighet med Dataskyddsförordningen samt Kamerabevakningslagen. Vid frågor om hur och varför Sefina Pantbank sparar videomaterial kontakta compliance@sefina.se.

2.3 Vi kan komma att samla in personuppgifter från andra källor i syfte att erbjuda våra produkter och tjänster till personer som har identifierats som potentiellt intresserade av dessa. Vi strävar efter att säkerställa att den information som kommer från tredje part är korrekt innan vi använder den.

2.4 Uppgifterna behandlas av oss och, inom ramen för gällande sekretessbestämmelser, av andra bolag i koncernen samt andra noggrant utvalda företag som vi samarbetar med, främst företag som stöder Sefina Svensk Pantbelåning AB i sin marknadsföring och IT-utveckling, såväl inom som utom EU/EES. Samkörning av personuppgifter kan ske med motsvarande uppgifter hos oss eller någon av angivna mottagare, samt inom koncernen ägd av Aurajoki.

3 VAD ÄR ÄNDAMÅLET MED BEHANDLINGEN?

3.1 Behandlingen av personuppgifter sker för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt lag och avtal eller för att användas som underlag för marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling, beräkning och administration av rabatter, riskhantering, statistik och, om du inte har begärt spärr mot direktreklam, för att ge dig erbjudanden om nya produkter och tjänster.

3.2 Information som du lämnar via någon av våra tjänster kan även komma att användas i syfte att kontakta dig rörande din användning av dessa tjänster. Vi kan t.ex. komma att kontakta dig rörande lån, köp, reklam eller auktionsförsäljning i syfte att bistå dig i den fortsatta behandlingen av ditt ärende.

4 DINA RÄTTIGHETER

4.1 Om du vill ha information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar, varifrån dessa har hämtats, ändamålen med behandlingen och till vem som de lämnats ut, måste du skicka en skriftlig, undertecknad, förfrågan/begäran till Sefina Svensk Pantbelåning AB, för information om lån så skickas förfrågan till din butik, för övrig information skickas förfrågan till St Eriksgatan 44, 112 34, Stockholm. Du har rätt att begära ett sådant besked kostnadsfritt en gång per kalenderår, därefter tar Sefina Svensk Pantbelåning ut en avgift om 200kr per utdrag. Denna information skickas direkt hem till folkbokföringsadressen alternativt hämtas ut i en av våra butiker.

4.2 Du har även rätt att anmäla att du inte vill ha direktreklam och begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga uppgifter. I sådana fall ber vi dig kontakta oss enligt ovan.

5 COOKIES

5.1 En cookie är en liten fil som innehåller en teckensträng. Den skickas till din dator när du besöker en webbplats. När du besöker våra webplatser igen gör cookien att webbplatsen känner igen din webbläsare. Cookies kan lagra användarinställningar och annan information. Du kan återställa din webbläsare så att den avvisar alla cookies eller så att den visar när en cookie skickas. Men en del webbläsarfunktioner eller tjänster kanske inte fungerar ordentligt utan cookies.

5.2 Informationen som vi samlar in med hjälp av cookies och motsvarande tekniker används för att förbättra användarupplevelsen och den övergripande kvaliteten på våra tjänster. Vi använder cookies för att analysera trafiken på vår webbplats ur såväl marknadsförings- som kvalitetsperspektiv.

5.3 Vi kan komma att använda s.k. tredjepartscookies, innebärande att en tredje part tillåts att placera cookies på din enhet. Detta görs på vårt uppdrag för att vår samarbetspartner ska kunna bistå oss i exempelvis analys och utvärdering av besök på vår webbplats.

5.4 Du kan ändra inställningarna i din webbläsare så att alla cookies blockeras, inklusive cookies som är kopplade till våra tjänster. Du kan även informeras om när vi utfärdar en cookie. Kom ihåg att många av våra tjänster kan sluta fungera om du inaktiverar cookies.

 

 

6 ÄNDRINGAR

6.1 Denna integritetspolicy kan komma att ändras från tid till annan. Vi kommer att lägga upp meddelanden om ändringar på den här sidan och vid behov begära om förnyat samtycke från dig.

tack!

Din vintagebox är beställd, och du kommer snart att få ett bekräftelsemail.
Varukorg
Det finns inga produkter i varukorgen!
Fortsätt handla
0